Bezpečnosť a pravidlá

Cieľom týchto pravidiel je znížiť riziká úrazu alebo smrti Stormchaser-ov a Stormspotter-ov, ktoré vznikajú pri výjazdoch za búrkami.

Základné a najdôležitejšie pravidlo :

„Ak robíš chase v Tíme, nikdy vedome neriskuj zdravie a život svoj a svojich „kolegov“, ani za cenu najlepšej fotky svojho života.“

Nasledovné pravidlá a odporúčania je vhodné okrem výnimiek dodržiavať vždy :
1. Ak musíš ísť za búrkou vozidlom, je vhodné mať so sebou spolujazdca. V prípade nehody alebo komplikácií ti môže pomôcť.
2. Pri lovení búrky daj prednosť pohybu po spevnených cestách. Suché hlinité cesty bez spevnenia aspoň štrkom (rôzne poľné cestičky) sa za výdatných letných búrok môžu zmeniť na bahnitú pascu, z ktorej môže byť problém dostať sa s vozidlom von. Na spevnených cestách si za jazdy dávaj pozor na veľké plochy stojacej vody. Ak je to možné, zníž v takomto prípade rýchlosť vozidla.
3. Ak sa počas fotenia nachádzaš mimo vozidla, vždy a za každej situácie maj na sebe reflexnú vestu ( aj v prípade, že si len dakde na poli )
4. Búrku pozoruj z bezpečnej vzdialenosti, ktorá odzrkadľuje tvoje vedomosti a skúsenosti. Ak si začiatočník, radšej búrku pozoruj s niekým skúsenejším.
5. Ak sa nachádzaš počas búrky v teréne, vyhýbaj sa miestam, kde sa nachádzajú stĺpy elektrického napätia. Rovnako sa vyhýbaj zložitému skalnatému terénu, terénu s veľkým množstvom stromov, ktoré sa môžu napríklad polámať pri silnom vetre a pod. Tiež je vhodné nevzďaľovať sa príliš ďaleko od vozidla, ktoré ťa v prípade bleskov môže ochrániť. Nikdy sa nepokúšaj pred búrkou ukryť v skalných previsoch. Počas búrky môže skalný previs vďaka vlhkosti zviesť výboj priamo k tebe.
6. Snaž sa vyvarovať rovnému terénu, bez prekážok, napríklad poliam, kde sa stávaš jedným z najvyšších bodov terénu a tým pádom aj najľahším cieľom pre blesk. Ak sa potrebuješ presunúť na iné miesto v takomto teréne, presúvaj sa s nízkou vzdialenosťou medzi jednotlivými krokmi – znížiš tak možnosť, že sa medzi tvojimi krokmi naindukuje vysoké krokové napätie pri údere blízkeho blesku. Za žiadnej ceny sa nesnaž bežať, zvyšuješ tak šance, že budeš zasiahnutý bleskom, pretože tvojím behom môže dôjsť k indukovaniu statickej elektriny ( nevhodné oblečenie sú rôzne vlnené a polyesterové mikiny a tričká )
7. Ak už sa nachádzaš v teréne, kde si jedným z najvyšších bodov, a nie je možný rýchly a bezpečný návrat k vozidlu, vyhľadaj urýchlene blízku priehlbeň alebo brázdu a zaujmi tzv. „bezpečnostnú polohu“ podľa obrázka nižšie. Naučenie sa a osvojenie si tejto polohy ti môže jedného dňa zachrániť život, preto sa snaž ju dodržať. Dôležité je mať päty opreté o seba, čím sa minimalizuje riziko nebezpečného krokového napätia!

8. Ak sa nachádzaš mimo vozidla, ponechaj všetky kovové veci vo vozidle (to platí pre rôzne retiazky, prívesky, náramky a pod.). Rovnako ponechaj vo vozidle mobilný telefón a všetky ostatné elektronické prístroje, ktoré na dokumentáciu situácie nepotrebuješ.
9. Ak fotografuješ so statívom, zbytočne s ním nemanipuluj počas búrky. Ak máš možnosť, statív si už pred výjazdom uprav na požadované rozmery, aby ho bolo možné počas výjazdu okamžite použiť, bez nutnosti rozkladať ho počas búrky. Statív totiž funguje ako bleskozvod.
10. V prípade, že začnú padať krúpy, okamžite vyhľadaj najbližší úkryt a presuň sa do neho. Počas presunu si chráň hlavu aspoň vlastnými rukami ak je to možné. Ak sa nachádzaš vo vozidle, a dostaneš sa do oblasti výskytu krúpov, zastav vozidlo ( ak to nie je možné, aspoň zníž rýchlosť najviac ako sa dá ) , a ak je to možné, natoč vozidlo tak, aby krúpy dopadali na bočnú stranu vozidla. Za žiadnych okolností nevystupuj z vozidla, pokým neprestanú padať krúpy.
11. V prípade, že si počas dokumentácie búrky potrebuješ zavolať ( napríklad overiť si niektoré údaje), volaj výhradne z vozidla, so zatvorenými oknami a dverami. Auto funguje ako faradayova klietka a tak ťa môže ochrániť pri prípadnom nečakanom údere blesku.
12. Vždy keď sa vydáš na chase, informuj svojich známych o tom, kam ideš, a aké potenciálne možné trasy budeš používať. V prípade, že by sa ti niečo stalo, budú tieto informácie veľmi užitočné pre tvoje prípadné nájdenie.

Pamätaj : Nikdy sa nehraj na hrdinu ! Búrka dokáže svojou silou prekvapiť aj skúsených stormchaserov.