Galéria

Tu nájdete ďaľšie fotografie z rôznych búrok a meteorologických javov, ktoré sa nám buď nepodarilo niekam zaradiť, alebo jednoducho k danej búrke nebolo možné vytvoriť zmysluplný článok.