MCS Dunajská Lužná 14.7.2011

Miesto pozorovania: Šamorín, Dunajská Lužná
Pozorovateľ: Richard Tóth, Drobec
Autor textu: Richard Tóth

Dnešný deň mal byť podľa modelov výnimočný,najmä vďaka vysokému strihu vetra  – v hladine 0-3km až 16m/s! Insolácia povrchu bola takmer celoplošná,pretože oblohu nezakrývalo množstvo cirrovitej oblačnosti ako počas včerajšieho dňa. Ponaučený z predošlého dňa,kedy sa búrky viazali na SV prúdenie v spodných 3km, som sa rozhodol sledovať najmä situáciu v okolí juhozápadu západného slovenska,na pomedzí Rakúska,Maďarska, a Slovenska.

V čase okolo 14:30 SELČ, už radar vykazoval aktivitu v susednom Maďarsku. V okolí Szombathely sa vytvorila jedna rýchlo sa rozpínajúca búrková bunka,ktorej intenzita s pribúdajúcimi minútami narastala. O 15:00  SELČ som sa rozhodol,že to risknem a vyrazím smerom na Dunajskú Stredu,ktorá sa ukazovala ako teoretická línia prechodu tejto bunky. Kedže som sa nenachádzal príliš ďaleko od tejto lokality, môj príchod bol rýchly,a preto som mal dostatok času na opätovnú kontrolu radaru a satelitných snímkov. Na moje počudovanie,bunka sa po prechode maďarských hraníc stočila smerom na Bratislavu. V hlave sa mi predbiehali otázky typu,či sa mi oplatí za ňou vyraziť smerom k BA. Posilnený neúspechom predošlého dňa,som sa rozhodol pokračovať ďalej na západ, smerom na Šamorín.

Prvú fotografiu vzdialenej bunky som urobil v čase 15:33 SELČ. Následne som už fotil iba takmer výhradne za jazdy,pretože búrka nabrala rýchlosť,a s každým ďaľším zastavením narastala šanca,že mi “utečie”. Postupne však bolo vidno,ako bunka slabne a z východnej strany sa začína rozpadávať. Našiel som si v Šamoríne benzínku a rozhodol som sa kontaktovať Drobca,aby som zistil,či náhodou nesleduje tú istú bunku pri Bratislave. Moje tušenie sa potvrdilo, Drobec mi oznámil,že tá bunka sa rozpadáva a slabne.

Po kontrole maďarského radaru, som si všimol,že na úpätí Álp sa začínajú formovať nové bunky,ktorých trajektória bude pravdepodobne kopírovať predošlú bunku. Overil som si to potom pre istotu aj na českom radare,ktorý ukazoval rovnaké bunky,i keď iba okrajovo. S Drobcom sme dali reč,a dohodli sme sa že sa stretneme v Dunajskej Lužnej,kde potom zvážime prípadný ďaľší výjazd.

Po príchode Drobca do Dunajskej lužnej,sme sa vydali severne ,kde sú šíre polia,ktoré by nám umožnili fotografovať bez zbytočných prekážok. Našli sme si mierny zjazd priamo na pole,takže sme už neboli obmedzovaní stromami,ani stĺpmi vysokého napätia. Rozložili sme teda techniku a začali dokumentovať blížiacu sa MCS z Rakúska.

Po nejakej dobe,konkrétne po 3 blízkych úderoch blesku neďaleko od nás,sme to brali ako varovanie a rozhodli sme sa predsa len sile prírody ustúpiť. V čase 21:30 SELČ, som sa potom za sprievodu hustého dažďa a neskutočného bleskového divadla vracal do Dolného Chotára, kde som bleskovú show pozoroval až do 2:45 SELČ. Väčšina bleskov bola typu CC, i keď oblohu zopárkrát preťalo CG. Všetky CG blesky boli pod 300m, pričom jeden bol následne iba 100m južne odo mňa.

Tento deň ma neprekvapil  MCS samotnou, ale spôsobom, či skôr úkazom, kedy búrky vznikali napriek silnému SZ relatívne chladnému prúdeniu pri zemi.

Búrky získavali energiu hlavne z konvergencie podporenej vo výšších hladinách silným strihom vetra.
Na záver ešte prikladám namerané údaje z EMILiSS.