Búrka Šaľa 1.5.2011

Miesto pozorovania: Šaľa
Pozorovateľ: Richard Tóth
Autor textu: Richard Tóth

Dnešný deň som neočakával nič mimoriadne. Uplynulé dni, až na pár výnimiek, bránila silnejšiemu rozvoju búrok najmä slabá dynamika atmosféry a preto väčšina búrok vznikala pri pohoriach, kde dochádzalo k inicializácii búrkových jadier najmä fénovým efektom.

Okolo 12:00 SELČ začali pred Trnavou vznikať jadrá búrok, ktoré naberali rovnaký, JV smer. Hodinu na to, už pokračovali ako jendoliata línia búrkových jadier, ktorých smer bol prevažne na JV. Hoci som vedel, že sa príliš od tohto komplexu čakať nedá, rozhodol som sa pre výjazd, aspoň za účelom otestovania ALD (Advanced Lightning detection) v teréne, pri napájaní z auta.

15:00 SELČ som sa vybral teda na moju obľúbenú lokalitu severne od Šale, kúsok od Dusla, kde sa mi už v minulej sezóne podarili výborné zábery. Postup búrkovej línie však bol o niečo rýchlejší, ako som počítal, a kým som sa dostal na miesto pozorovania, čelo búrky sa už nachádzalo za mojou úrovňou. Pozapájal som teda všetky systémy a rozhodol sa spraviť aspoň pár fotiek.

Teplota klesla pri prechode z 16 stupňov, na necelých 13. Spočiatku panovalo bezvetrie, no s príchodom jadra prehánky (už sa to nedalo klasifikovať ako izolovaná búrka) sa vietor zdvihol na citeľnú úroveň, bez nárazov. Smer vetra bol v smere postupu búrky, teda JV až V.
Postupne začali pribúdať zrážky,predtým viditeľné ako zrážková stena SZ odo mňa. Zrážky dosiahli maximum okolo 15:48 SELČ.  Po prechode zrážkového jadra ešte stále, hoci len veľmi slabo pršalo. Od 15:00 do 15:57 napadlo zmeraných 14mm zrážok.  V čase 16:05 sa už línia začala rozpadávať, čo bolo viditeľné najmä vytváraním dier v oblačnosti za jadrom. Preto som sa postupne pobalil a chystal sa na návrat domov.

Dnešný deň z môjho pohľadu bol výnimočný hlavne preto, lebo som konečne otestoval ALD nainštalované v aute. Fungovalo nad moje očakávania.. .