Búrka Bratislava 20.5.2011

Miesto pozorovania: Bratislava, Slovenský Grob
Pozorovateľ: Ivan Škoda
Autor textu: Ivan Škoda

 

Už druhý deň za sebou sa v labilnom vzduchu nad strednou Európou vytvárali búrky. Boli väčšinou viazané na orografiu a mali slabý postup z juhu, niekde boli aj stacionárne jadrá a ich následkom boli namerané veľké úhrny zrážok: (ČR – Klínovec 26,5mm, Ropice 26,3mm, Karlovy Vary 20,8mm).

Celý deň to vybuchovalo nad stredným Slovenskom, Rakúskom a Českom. Očakával som, že sa niečo vytvorí aj nad Malými Karpatami, no ale viac než Cumulus Mediocris som nevidel. Áno, nákovy a CB boli vidieť, ale v diaľke nad Alpami a v okolí Banskej Bystrice. Dúfal som, že ten Cumulus Congestus sa vytvorí až do búrky, ktorý smeroval z Maďarska na východný okraj Bratislavy, avšak aj ten sa rozpadol.
Celý problém bol v malej stabilnej vrstve v okolí 850hPa hladiny, kde ešte v suchoadiabatickom „priestore“ bola teplejšia vrstva. Tá zjavne bránila voľnému výstupu,preto sa búrky vyskytovali hlavne na vyšších pohoriach. Dokumentuje to aj výstup z Prostejova z 12.00 UTC.

Podobne to bolo aj vo výstupe z Prahy-Libuš a krásne vidieť na radaroch. V širokom páse nad a pod Prahou bez vzniku búrok a to isté aj Prostejov. Smola, že aj Bratislava a okolie sa nachádzali v „prostejovskom páse“.

Keď som myslel, že búrková činnosť začína utíchať tak sa vytvoril krásny CB východne a juhovýchodne od Pezinka.Vyrazil som a snažil som sa k tomu čo najviac priblížiť (zahliadol som jeden CG blesk mimo zrážkového poľa), no videl som že mu dochádza dych, tak som dorazil do Slovenského Grobu, odkiaľ som sa pozeral na rozpadávajúci sa búrkový mrak. Ako som vystúpil z auta, tak som cítil ako zo SV fúka chladnejší vietor, spôsobený downdraftom z búrky. Bolo mi jasné, že z toho už nič nebude, pretože búrky mali pulzujúci charakter. Na tom rozhraní kde som bol sa ale začali vytvárať nové cumulusy, ale už asi nemali toľko energie na ďalší vývoj (čas SELČ 19:30).

Na severozápad od Komárna som spozoroval novú búrku, tak aspoň som si v kľude pozrel jej vývin, ktorý som z časti nafilmoval.